Minulý týden se uskutečnila v tělocvičně akce školní družiny „ Opičí dráha“. Úkolem bylo zdolávání překážek. Přes lavičku se muselo přeběhnout, přitahovat se nebo přeskakovat. Na žíněnce se válely sudy a kotrmelce. Přes švihadlo se přeskakovalo snožmo. Zkrátka, jak kdo to uměl. Poslední překážkou byly kužely. Mezi nimi žáci kličkovali, skákali a běhali. Sportování jsme zakončili volnou disciplínou. Na řadu tak přišly míče, švihadla a obruče. Žáci si to užili, a o to nám šlo především.