Kdo byl svatý Václav? V jaké době žil? Co všechno za svého života vykonal? Jak si rozuměl se svým bratrem Boleslavem? Co se událo ve Staré Boleslavi? Na všechny tyto otázky hledali žáci  3. třídy odpovědi v pátek 25. září. Přiměřenou formou se seznámili s životem knížete Václava.

V souvislosti s blížícím se státním svátkem pod názvem „Svatý Václav – patron české země, proběhlo toto téma napříč všemi předměty. Po trošce historie o životě a významu sv. Václava a kratičkém videu, se žáci zapojili do skupinové práce. Pomoci různých úkolů v pracovních listech se dozvěděli, že svatý Václav je českým patronem, připomněli si jeho bratra Boleslava, či jeho babičku – svatou Ludmilu, která ho vždy vedla ke spravedlnosti a skromnosti. V pracovních listech si zároveň procvičili matematiku i český jazyk.  Každá skupina si složila obrázek svatého Václavem.

Teď už všichni třeťáci vědí, proč slavíme Den české státnosti.