Světový den vody – 22.3.2021

 Důvodem, proč si tento den připomínáme, je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody.

Abychom uspokojili své potřeby, potřebujeme denně 120 litrů čisté vody. Jedna šestina světového obyvatelstva tuto možnost nemá.

Voda byla i tématem  opakovacích on-line her v rámci výuky.

Na závěr každý napsal několik vět na toto téma. Moc se to všem povedlo a chybičky jim prominu. Však se vše teprve učí.

Třeťáci a paní učitelka Jana Pancová