Titul obhájen!

autor: | 21. června 2012 | Akce školy

Titul obhájili!

Dne 16.5. 2012 proběhl na Ekoškole Dubá audit,  který měl posoudit, zda se škola  v mezinárodním projektu Ekoškola  svými aktivitami rozvinula dále, a to ve prospěch ekologizace celého objektu. Sdružení TEREZA, které je koordinátorem tohoto programu v ČR, ocenilo kvalitní práci, kterou ekotým dětí i dospělých v programu dělá a nadšení, se kterým se do ní pustil.

30.5. 2012 škola obdržela radostnou zprávu, že titul  Ekoškola obhájila , a to na dobu čtyř let. Obhájení tohoto titulu opravňuje školu užívat vlajku, logo a název Ekoškola.

Titul byl škole předán 14.6. 2012 na slavnostním setkání Ekoškol v Praze.

Po dvou letech proběhne na škole konzultační návštěva ohledně průběhu programu. Udělením titulu totiž aktivity nekončí, ale naopak získají novou podobu, aby se všem ve škole dostaly pod kůži a brali je i nadále jako samozřejmost.

Gratuluji a hodně super nápadů!

Mgr. Jana Mašková, koordinátor EVVO

Slavnostní předávání titulu Ekoškola v Praze 14.6. 2012.