Ve dnech 7.1. – 8.1. 2020 se uskutečnila sbírka “ Tříkrálová „. Žáci se převlékli za krále Kašpara, Melichara a Baltazara a společně jsme vyrazili do města. Sbírka byla určena na nákup vozu pro svoz zdravotně hendikepovaných dětí .. V úterý se akce zúčastnila družina pod vedením Lenky Treutnerové a ve středu se k nám přidala družina Adriany Velebné.Žákům se akce líbila. Zazpívali, dostali sladkost, lidé nám finančně přispěli ,a to bylo cílem této sbírky.