Září ve školním klubu a školní družině

autor: | 4. října 2023 | Akce školy, Aktuality

Září v ŠD 1

Začal nový školní rok a já jsem přivítala prvňáčky. Pomalu se rozkoukávali, a tak jsme začali s aktivitami. V družině stavěli  z lega a dřevěných kostek. Tiskali temperovými barvami kroužky, starší žáci pak kreslili houby. Obrázky  se moc povedly a jsou vystaveny a zdobí chodbu školy. Chodíme i do chovatelského kroužku ,kde se staráme o želvu Evžena. Zúčastnili jsme se společné akce- vycházka do Lesoparku. Z  přírodnin jsme složili písmena  A,E, P, O,Y. Celé září bylo pěkné počasí, tak jsme jezdili na nových vozítkách, skákali přes švihadla, hráli si a lezli na průlezkách.

Lenka Treutnerová

 

Září v ŠD 2

Nový školní rok začal sluncem a slunce nás provázelo celé září, proto jsme většinu času trávili venku. Vyzkoušeli jsme nová družinová vozítka, z kterých jsou děti nadšené a na jejich využit stojí každé odpoledne fronta. Společně se všemi družinami a se školním klubem jsme navštívili lesopark v Dubé, po cestě jsme sbírali odpadky a na místě plnili zábavné úkoly. Ve družině jsme malovali temperovými barvami obilí a svá díla vystavili na školní chodbě. Děti často staví domy z papírových kostek                 a moc rády experimentují s Legem. Staráme se o želvu Evžena z chovatelského kroužku. Občas máme trochu času i na úkoly. A už je tu říjen…těšíme se, co přinese.

Zdeňka Krausová

 

Na začátku školního roku 2023/2024  se začali scházet i žáci, kteří se přihlásili do Školního klubu při ZŠ. Jako každý školní rok byli klubáci seznámeni se zásadami bezpečného chování, byl připomenut Školní řád a Vnitřní řád Školního klubu a obeznámili se s Tématickým plánem, ve kterém jsou zakotveny i společné aktivity se Školními družinami.

Jak jsme se teda bavili?  Využili jsme krásné letní počasí a 12. 9. jsme se vydali na hřiště k autobusovému nádraží protáhnout kosti a svaly míčovými hrami a jiným dováděním. Potěšilo nás, že se k nám přidali deváťáci, kteří tak s námi strávili volnou hodinu před odpoledkou. Velké i malé děti si dokonale rozuměly.

Na počítačích si děti zdokonalovaly své digitální dovednosti,  v odpočinkové místnosti hrály různé společenské hry a kreslily lesní plody, konkrétně houby.

  1. září se uskutečnila vycházka do dubského lesoparku, což byla první společná akce všech školních družin a školního klubu. I tento den nám počasí přálo, cestou děti sbíraly odpadky a na samotném místě plnily různé aktivity. Běhání do a ze svahu bylo pro některé nožky dost náročné, k tomu letních 29, takže jsme se vraceli trochu utahaní, ale na čerstvém vzduchu bylo fajn a velká legrace.

Těšíme se na další společné akce.

Alena Adámková