Živá knihovna povolání

 

V úterý 24. 9. jsme navštívili akci „Živá knihovna povolání“ v České Lípě. Představovaly se nám různé firmy a nabízely zaměstnání do budoucna. Každá firma se nám ukázala něco ze svých výrobků nebo způsobů práce.

Jednalo se o firmy:

FEHRER – dva muži nám vyprávěli o svém zaměstnání elektrotechnika a elektromechanika. O tuto práci není moc zájem, přestože je velmi dobře placená. Ukázali nám práci s robotem.

FESTOOL – firma vyrábí elektrické přístroje a nářadí na stavby. Předvedli nám zkoušku zapojení elektrické vrtačky. Za odměnu nám rozdali cukroví ve tvaru vrtačky.

ČEZ – dodává energie do celé ČR (zemní plyn, elektřina). Nejdříve jsme zodpověděli otázky týkající se elektřiny, poté nám ukazovali různé technické pomůcky, jako třeba háky pro lezení na stožáry elektrického napětí, zkoušečky proudu apod.

ÚŘAD PRÁCE – pracovnice ÚP nám kladly na srdce, abychom se vzdělávali a studovali co nejdéle, protože čím nižší vzdělání, tím obtížnější shánění dobré pracovní pozice. Dále nás informovali o službách, které ÚP nabízí uchazečům o práci a studentům při výběru další školy.

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČL – představili se nám studentky střední zdravotnické školy, která je nově otevřena v České Lípě. Dále jsme zkoušeli oživování malého dítěte na figuríně.

PRECIOSA – jedna z nejúspěšnějších firem na světě v práci se sklem a výrobě skleněných svítidel. Ukazovali nám, kde všude jejich práce visí a svítí (např. luxusní kasino v Číně). Nejtěžší vyrobený lustr vážil 140 tun a je umístěn v hotelu v Las Vegas.

LASVIT – představovali nám práci projektového manažera, který organizuje všechny jednotlivé složky výroby – návrháři, designeři, konstruktéři, elektrotechnici, logistika apod.

 

Celá akce byla vcelku zajímavá, všem se nám líbila. Možná si někteří z nás najdou v těchto firmách zaměstnání.