EKOŠKOLA

 

JAKO ZÁKLAD PRO ŽIVOT

Návrat žáků 1. stupně do školy

Návrat žáků 1. stupně do školy

Od 25.5. 2020 mají možnost žáci 1. stupně  navštěvovat výuku ve škole. Zákonní zástupci jsou povinni vyjádřit zájem o docházku do školy  do 18.5.2020 přes Bakaláře. Pokud žák zůstane doma, bude i nadále pokračovat  v současném systému výuky na dálku. Informace: 1. Každý žák při...

Návrat žáků 1. stupně do školy

Návrat žáků IX. ročníku do školy

Od 11.5. 2020 mají možnost žáci IX. ročníku navštěvovat přípravu na přijímací zkoušky. Zákonní zástupci jsou povinni vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků IX. ročníku do 7.5.2020 přes Bakaláře. Informace: 1. Každý žák při vstupu do školy 11.5.2020 odevzdá podepsané...