Mgr. Mašková Jana

Jak pije šváb?

Den vody

Ekoškola Dubá DEN VODY 22.3. 2011 Tento den maximálně šetříme vodou všude! Bude provedeno srovnávací měření za 24 hodin. TAK SE SNAŽME MY TO DOKÁŽEME  Jak to dopadlo? Pan školník provedl kontrolní měření spotřeby vody za 24 hodin 15.3. 2011. Následné měření proběhlo...

Jak pije šváb?

Recitační soutěž

Ve středu 16.února 2011 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se celkem 18 žáků, kteří přednesli vybrané básně. Porota hodnotila přirozenost dětského projevu a vybavenost recitátora, uměleckou hodnotu textu, celkovou úroveň a kulturu projevu. Umístění:...

Jak pije šváb?

Plavecký výcvik

Od února jako každý rok začal první stupeň ZŠ Dubá na plavecký výcvik do bazénu Sever v České Lípě. Již od začátku školního roku jsme se nemohli dočkat. Konečně nastal ten správný okamžik. Škoda, že bude trvat jen do dubna.

Jak pije šváb?

Jak se dělá animovaný film

18. února měli možnost žáci 2.-7.třídy na vlastní oči vidět, jakou práci dá natočit animovaný film. Pan Cyril Podolský jim názorně předvedl animování ruky krysáka Hodana. Zároveň pustil dětem ukázku z připravovaného večerníčku Šuflík a Šuplík. I tyto figurky jim přivezl ukázat....