Český den proti rakovině

Český den proti rakovině

Naše škola se již tradičně připojila k celostátní sbírce „Český den proti rakovině“. Hlavní téma letošní sbírky,která se uskutečnila 16.5.2012:Nádory ledvin. Proč jsme první na světě?  Letošní rok se nám podařilo  prodat 100 kusů květin měsíčku lékařského. Vybrané...
Český den proti rakovině

Den učitelů trochu jinak

Netradiční oslava Dne učitelů na ZŠ Dubá Projektový den na přání Žákovské rady Den naruby aneb žák učitelem            Ve středu 28. března 2012 na Den učitelů navštívila ZŠ Dubá jako tradičně paní starostka Mgr. Šepsová, aby poblahopřála učitelům k jejich svátku....
Český den proti rakovině

Soutěž Sapere-Vědět,jak žít

V předmětu Člověk a zdraví se učíme, jak žít zdravým způsobem života, jak si chránit své zdraví. Využila jsem nabídky a přihlásila jsem své žáky do soutěže Sapere, s podtitulem:“Vědět, jak žít“. Soutěžili všichni žáci IX. ročníku a odvážlivci ze VII. ročníku.Nejdříve...
Český den proti rakovině

Rodičovská linka

RL je určena především pro rodiče,prarodiče a ostatní členy rodiny z celé ČR. Zároveń nabízí výchovné poradenství pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ. Služby poskytuje zásadně telefonicky. Pokud volající nechtějí sami, nemusí sdělovat žádné osobní údaje. Hovory jsou účtovány...
Houbičky

Houbičky

    Houby, houby, houbičky Zástupce mykologického kroužku z Mělníka pan Jaroslav Malý zavítal do Ekoškoly Dubá hned po velikonočních prázdninách. Program o celoročním hledání hub byl zajímavý a věkově přiměřený. Děti si mohly prohlédnout i živé exempláře a...
ŽÁROŠ

ŽÁROŠ

Den Země – ŽÁROŠ = Žáci, Rodiče, Škola Netradiční aktivity ke Dni Země si připravila Ekoškola Dubá na pátek 20.4. v areálu školy. Od 15,00 – 18,00 hodin mohli přijít rodiče s dětmi soutěžit . Na stanovišti U Popelky třídili odpady. Někteří odhalili i chytáky –...