V knihovně

Dne 22.5. navštívila 2. třída místní knihovnu. Dětem bylo vysvětleno, jak se knihy značí, řadí a v jakých regálech mohou hledat, co je zajímá. Ukázali jsme si, jak s knihami zacházet a jak nikoliv. Závěrem si děti mohly prohlížet knihy dle vlastního výběru. Chtěla bych poděkovat paní Lucii Matysové za její čas a srozumitelný výklad pro děti.

Read More

Protidrogový vlak

Ve středu 22. května si žáci 7.třídy prohlédli zvláštní interaktivní vlak, který zastavil na hlavním vlakovém nádraží v České Lípě. Ten sem poprvé zavítal s projektem REVOLUTION TRAIN a je známý jako Protidrogový vlak. Letos se zastaví ve více než 110 městech České republiky.

Žáci se během 90 minut stali účastníky příběhu dívky, která spadla do drogové závislosti, a prožijí ho s ní. Osud dívky je demonstrován v šesti vagónech, ve kterých se pozorovatelé ocitnou v drogovém doupěti, protidrogové cele a také u policejního výslechu.

Cílem projektu je upozornit na rizika drog, včetně alkoholu a cigaret, a odradit tak děti od jejich užívání. Žáci by se měli zamyslet nad tím, jak je snadné drogám propadnout, a jak je těžké se závislosti zbavit.

Mgr. Miroslava Sochová

Read More

Největší lidoopi světa

V pátek 17.5. proběhla na naší škole přednáška v rámci projektu GreenLife, jehož jsme hrdými aktivními účastníky, a to na téma Největší lidoopi planety Země.

Projekt v současné době působí ve třech směrech – Oko tygra na Sumatře, Oko nosorožce v Ugandě a Oko medvěda – na Slovensku. Rezervace na Sumatře má rozlohu jako 28 fotbalových hřišť a stále se rozrůstá Jsme hrdi, že jsme již od samého začátku aktivně zapojení do tohoto projektu.

Děti se seznámily s kriticky ohroženým druhy lidoopů a s tím, že když budou podporovat kupování výrobků z palmového oleje, bude šance těchto živočichů na přežití víc a víc ubývat. Jak to spolu souvisí? Moc. Palmový olej se získává z palmy olejné, pro tu se kácí prales, který je přirozeným domovem právě těchto lidoopů. Proto se musíme zamýšlet nad způsobem chování k přírodě v širším záběru.

Jana Mašková

Read More

Den boje proti rakovině

Nezačít kouřit je stokrát snazší než přestat!

Na posledního šluka ovšem není nikdy pozdě!

Toto je moto z letáku k prevenci plicních nádorů, který vydala Liga proti rakovině k již 23.ročníku veřejné sbírky, která proběhla ve středu 15.5.2019 v celé České republice. Do této akce se naše škola pravidelně zapojuje. Žáci sedmé třídy a děti z družiny prodávali květ měsíčku lékařského s meruňkovou stužkou a podařilo se vybrat téměř 5 000 Kč. Výsledek sbírky bude věnován na šíření prevence, ke zlepšování kvality života onkologických pacientů, na podporu onkologického výzkumu a přispěje k vybavenosti onkologických pracovišť.

Všem, kteří se sbírkou pomohli, děkujeme.

 

Mgr.Miroslava Sochová

 

Read More

Květinový den v družině

Česká republika každým rokem vyhlašuje “ Český den boje proti rakovině „. I družina se do této akce zapojila. Odpoledne jsme se vydali do ulic a obchůdků našeho města, abychom tuto akci podpořili. I když  nám počasí moc nepřálo, lidé  si od nás rádi kytičku koupili. A tak tato akce splnila svůj účel a o to nám jde především.

Read More

Laser Game

Laser game

V pondělí 13. 5. 2019 jela naše třída IV. B do Prahy do Laser gamu. Bylo to tam úžasné, protože v aréně se hrozně dobře zabavíte (dokonce i zapotíte) – a když máte třeba více kamarádů, můžete vytvořit týmy. Prostě paráda. Je to tam super. Výlet byl super! A moc rádi bychom tam jeli zase. Snad se nám to splní.

Honzík, Marťa,Viki,Barča, Verunka

Read More

Konference

Opět za rok?

  1. 4. se v České Lípě v Jiráskově divadle uskutečnila konference Právo, děti a kriminalita.

Cílem konference bylo setkání odborníků a posluchačů z řad příslušníku Policie ČR, sociálních a pedagogických pracovníků, zákonných zástupců, mládeže a všech, kteří s těmito tématy přicházejí každodenně do styku.

Přednášejícími byli odborníci z oblastí kyberkriminality, návykových látek, trestního práva, rodinné terapie a členové organizací, kteří se orientují na pomoc obětem trestného činu.

Zejména přínosný byl příspěvek kpt. PhDr. Jana Melšy na téma kyberkriminalita. V dnešním digitálním světě je potřeba chránit děti již od prvních kontaktů s virtuálním prostorem. Tuto úlohu by měla plnit především rodina, která za děti odpovídá. Sociální sítě jsou přístupny až od 13 let věku, ale spousta dětí na nich pracuje již v mladším věku a rodiče nemají přehled, co se na nich odehrává. Vznikají situace, kdy policie řeší vyhrožování, vydírání či pornografii – mobilní telefony jsou běžnou výbavou dětí. Anonymita, která se nabízí je pro někoho lákavá a závadové jednání je pak v rozporu se zákonem.

O drogové scéně a dostupnosti návykových látek na okrese Česká Lípa hovořil por. Mgr. Jan Pazderka, komisař Služby kriminální Policie a Vyšetřování ÚO PČR Česká Lípa. Drogy jsou v současné době velkým lákadlem pro „náctileté“. Marihuana patří mezi velmi vyhledávané a bohužel i dostupné drogy, ale ono to začíná již kouřením v mladší školním věku. Rodiče tolerují kouření, nemají přehled o využití volného času svých dětí a to pak přechází v problém drogové závislosti, kdy už je pozdě. Rodina je základem pro výchovu i chování dětí, škola se snaží žáky poučit o škodlivosti závislostí.

JUDr. Karolína Truhlářová seznámila s činností soudu ve vztahu k dětem a mladistvým a nahlížením na trestnou činnost páchanou dětmi a mladistvými. Do patnácti let věku se mohou děti dostat před soud, což mnoho dětí netuší.

Mgr. Aleš Vaněk, lektor a vedoucí Centra poradenských služeb nabídnul pohled na problematiku rodinné terapie. Mgr. Jana Blažková představila aktivity organizace Bílý kruh bezpečí a Ing. Juraj Hlavatý předal informace o poradenských aktivitách PMS, zejména možnostech pomoci obětem trestných činů.

Jako největší pozitivum akce shledávám profesionalitu přednášejících, jejich osobní zkušenosti, využití konkrétních případů a možnost diskuze k daným tématům.

 

Mgr. Veronika Zítková

Mgr. Jindřiška Skalická

ZŠ Dubá – příspěvková organizace

 

Read More